Services

Find hjælp indenfor en lang række af juridiske områder. Nedenfor finder du en oversigt over nogle af vores mest populære retsområder. Kan du ikke finde det du søger, så skriv til os i chatten.

Lejeret

Generel rådgivning samt gennemgang og udfærdigelse af leje – og erhvervslejekontrakter mv.

Arbejds- og ansættelsesret

Gennemgang og udfærdigelse af kontrakter, arbejds- og ansættelsesforhold, opsigelse mv.

Selskabs- og erhvervsret

Gennemgang og udfærdigelse af kontrakter herunder, NDA, licensaftaler, handelsbetingelser mv.

Kontraktret

Gennemgang og udfærdigelse af alle former for kontrakter. Samarbejdsaftaler, Agentaftaler, lejekontrakter mv.

Immaterialret

Rådgivning og kontraktudfærdigelser indenfor ophavsret, patenter, design, varemærker mv.

Familie- og arveret

Generel rådgivning og udfærdigelse vedr. testamenter, ægtepagter, samejeaftaler, dødsbo mv.

IT- og persondataret

Rådgivning samt kontraktudfærdigelser om softwareudvikling, personfølsomme oplysninger mv.

Konkursret

Rådgivning samt generel hjælp til konkurs, rekonstruktion, gældsanering mv.

Andre ydelser

Forvaltnings- og offentlig ret

Rådgivning og vejledning omkring det offentlige, herunder myndighedsafgørelser, kommuner mv.

Udbudsret

Udfærdigelse og rådgivning vedrørende udbudskontrakter, udbudsprocesser, klagesager mv.

Skat

Rådgivning og vejledning om skatteforhold, herunder moms, afgifter, fradrag, generationsskifte mv.

Finansieringsret

Rådgivning og kontraktudfærdigelser til start-ups og SMV’er omkring lån, investeringer, mv.

Udlændingeret

Rådgivning samt generel hjælp til sagsbehandling for asylansøgere og udlændinge mv.

Forsikringsret & erstatning

Rådgivning og sagsbehandling omkring tings- og personskader, hæftelser, ansvar mv.